Támogató Szolgálat

 

A Támogató Szolgálat célja, feladatai: 

Célok:

 • A fogyatékos személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott, komplex feladatok és ellátások közvetítésével;
 • Az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása;
 • A társadalmi hátrányok csökkentése és az igénybevevő társadalmi aktivitásának növelése érdekében végzett segítő, támogató szolgáltatás nyújtása, mely a jogosult személy lakásán kívüli tevékenységekre is kiterjed.

Feladatok:

 • Az Egerben élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása
 • Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése
 • Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés
 • Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése
 • Önsegítő csoportok támogatása
 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
 • Közösségi, kulturális és szabadidős programokban való egyenjogú részvétel segítése
 • Állapotjavító és megőrző szolgáltatás közvetítése
 • A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása
 • Jeltolmács közvetítése
 • Alap- és szakellátási rendszerekkel való kapcsolattartás
 • Önkormányzat szociális irodájával való kapcsolattartás
 • Egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szervezetekkel, rendszerekkel való együttműködés
 • A térségben működő fogyatékosokat ellátó lakóotthonokkal, illetve intézményekkel történő kapcsolattartás, illetve számukra szolgáltatás biztosítása

A szolgálat szerepe, kapcsolata, együttműködése egyéb szociális szolgáltatásokkal:

A Támogató Szolgálat ellátotti célcsoportja és speciális szolgáltatásainak működtetése szempontjából egyedülálló. A Támogató Szolgálat az Északi Városrész Gondozási Központhoz rendelten működik, a helyi szociális intézményekkel, civil szervezettekkel való szakmai kapcsolattartása folyamatos. A feladatok megosztottak, azok ellátása nem párhuzamosan, hanem egymást kiegészítve történik. Általánosan jellemző a kapcsolattartásra a rendszeresség. A kapcsolattartás célja az együttműködés az ellátottak érdekében, közös programok szervezése, szakmai konzultáció, ügyintézés.

Támogató szolgálatunk tevékenységei:

 • Személyi segítés
 • Személyszállítás
 • Információnyújtás, tanácsadás
 1. Személyi segítő tevékenységünk bemutatása:

Szolgáltatásunk által lehetősége nyílik ügyfelünknek

 • az önállóbb életre, nagyobb életviteli szabadságra
 • szakszerű, személyre szabott ellátásra
 • az intézményi elhelyezés vagy kórházi elhelyezés elkerülésére 

 Családtagjainak

 • terheik csökkentésére
 • munkába állásra, ezáltal anyagi helyzetük javítására
 • Szolgáltatásunkat egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátására nem képes, súlyosan fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékos emberek igényelhetik. A korcsoportot tekintve elsőbbséget élveznek a fiatal, aktív korúak, de idősebbeket is segítünk.
 • Szolgáltatásainkat Eger város közigazgatási területén élők vehetik igénybe.

Tevékenységi körünk:

A segítők tevékenysége 3 fő feladatcsoportra osztható:

 1. Ápolási feladatok
 • gyógyszerezés
 • fürdetés
 • kéz- és lábápolás
 • hajápolás
 • mozgatás, tornáztatás, kiültetés
 • vérnyomásmérés
 • lázcsillapítás
 • mosdatás
 • tisztába tétel
 • öltöztetés
 1. Szociális gondozási feladatok:
 • étkezés segítése
 • főzés segítése
 • személy körüli takarítás
 • ügyintézés a segített nélkül
 1. Személyi segítés:
 • bevásárlás a segítettel
 • ügyintézés a segítettel
 • sétáltatás, levegőztetés
 • kulturális, művelődési, sportolási lehetőségre való elkísérés
 • felolvasás
 1. Személyszállító tevékenységünk bemutatása:

Szállító szolgáltatásunkat Eger város közigazgatási területén lakó, fogyatékossággal élő embereknek nyújtjuk. Elsősorban munkanapokon 7.00 és 15.00 óra között vállalunk szállításokat, illetve a gépkocsivezető külön vállalása alapján esetenként hétvégén is. Szükség esetén személyi segítőt is biztosítunk a szállításhoz.

A szállítás megrendelése: a fuvarigényt legalább 3 munkanappal nappal korábban kell jelezni a szolgálatvezetőnek.

 1. Információadásunk területei: 

Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés:

 • Alapellátási szolgáltatások elérésének lehetőségei
 • Fogyatékos személyek számára jogszabályok által biztosított támogatási lehetőségek
 • Fejlesztés, rehabilitációs lehetőségek
 • Gyógyászati segédeszközök beszerzésének lehetőségei
 • Életvitel tanácsadás-sorstársi tanácsadók bevonásával
 • Személyes gondoskodást nyújtó alapellátó, illetve szakosított intézmények
 • Oktatási intézmények: integrált, speciális
 • Speciális képző intézmények, szervezetek
 • Munkaügyi Központok, kirendeltségek rehabilitációs csoportjai, védett, integrált munkalehetőségei
 • Közforgalmú épületek akadálymentessége
 • Jogsegély lehetőségek
 • Érdekképviseleti szervezetek
 • Közösségi lehetőségek
 • Civil szervezetek

Szolgáltatásunk mindenki számára térítésmentes.

A Támogató Szolgálat folyamatosan bővíti adatbázisát, használja az internet nyújtotta lehetőségeket.

Ügyintézés: segítő közreműködés a nyomtatványok, kérelmek, kitöltésében, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben. A szolgáltatás igénybevétele történhet telefonon, személyesen, levélben vagy e-mail segítségével. A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekkel, szolgáltatásokkal, juttatásokkal kapcsolatos információk nyújtása és a tanácsadás a szolgálatvezető és a személyi segítők feladata. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfélnek az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít.  Szükség szerint tanácsadást, ügyintézést végez. Ügyintézést a vezető által meghatározott feladatra, az általa megbízott munkatárs végezhet. 

 1. Speciális kiegészítő szolgáltatások:
 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése.
 • Közösségi szolgáltatások, csoportos programok szervezése.
 • Állapotjavító és megőrző szolgáltatások közvetítése: gyógytorna, gyógypedagógiai tanácsadás, pszichológiai tanácsadás.
 • Rendszeres együttműködések a helyi ÉFOÉSZ-szal pl. gyermeknapi program, Fogadd el – Fogadj el kampány, Karácsonyi ünnepség, teadélután szervezése stb.
 • Együttműködés a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségével pl. karácsonyi, anyák napi rendezvény, nyári családi tábor stb.
 • Az alapszolgáltatást meghaladóan évente egy alkalommal biztosít a szolgálat ellátottjai számára térítésmentes kirándulást. A belépőket és az egyéb járulékos költségeket az ellátottaknak, kísérőiknek kell fizetnie.

A szolgáltatások igénybevételének módja: 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a szolgáltatások az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történnek.

Az információnyújtás, tanácsadás tekintetében a tájékoztatás formái: személyes megbeszélés, egyéni kérésre írásban, telefonon, vagy e-mail segítségével.

A személyi segítő szolgálat és a szállító szolgálat igénybevétele esetén az ellátás iránti kérelem írásban történik. A kérelem kézhezvételét követően a szolgálatvezető családlátogatatást végez az igénylő otthonában. Tájékozódik az igénylő fizikai és mentális állapotáról, meggyőződik az igénylő szolgáltatás iránti jogosultságáról, részletes tájékoztatást nyújt a szolgáltatások feltételeiről, tartalmáról, helyi rendelet által szabályozott térítési díjairól, a befizetés módjáról. A családlátogatást követően az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás iránti igény elfogadásáról és az ellátás biztosításának módjáról, formájáról. Az igény elutasításkor – részletes indoklással – szintén írásban történik az értesítés.