Mentálhigiénés ellátás

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

Intézményi keretek között az ellátottak részére gondozási tervet kell készíteni, melynek részét képzi a pszichés (mentális) gondozás.

Pszichés (mentális) gondozás, ellátás

Mindaz a tevékenység, melyeknek segítségével az ember lelki egyensúlyban marad, és az emberek közti kapcsolatai létrejönnek, esetleg elmélyülnek.

A mentálhigiénés ellátást intézményi keretek között megfelelő szakemberek általában mentálhigiénés csoport végzi.

A szociális gondozó ápoló, részt vesz ezen tevékenységek segítésében. Mindennapi munkája során, a gondozott körüli teendők ellátásakor, beszélgetésük alkalmával, mentálisan is gondozza ellátottját.

A mentálhigiénés csoport tevékenysége:

 • Előgondozás(két lépésben). Első lépésben – felmérik az igényeit, állapotát (a kérelem elfogadásakor) Második lépésben – Kapcsolat felvétel, a beilleszkedés segítése (közvetlen a beköltözés t megelőzőleg)
 • A befogadás elősegítése
 • Lakótársak előkészítése
 • Az újonnan érkezettnek bemutatni az új környezetet
 • Be kell mutatni a szobatársaknak, a többi lakónak
 • Körbe vinni az épületen, tájékoztatni, mit, hol találhat.
 • Az elhelyezkedésben segítségére lenni
 • A kialakult helyi szokásokkal megismertetni (étkezés, pihenés)
 • Ismerkedő, célzott beszélgetések, melyek csökkentik a szorongást
 • Ventilláció lehetősége
 • Mérlegelni kell az új lakó állapotát
 • Kiemelt feladat a fejlesztésre szoruló készségek megismerése.
 • Az egyéni gondozási terv előkészítése (adatgyűjtés)
 • A hozzátartozókkal a kapcsolat felvétel

A befogadás, beilleszkedés, körülbelül 2-3 hetes időtartam.

Ez alatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni:

 • A mentálhigiénés csoport egyéni gondozási tevékenysége
 • Életviteli támogatás (személyes tárgy bevitele, levél írásában segítségnyújtás)
 • Egyéni foglalkozás a készségek megőrzése érdekében (a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása gondozóval közösen)
 • A feszültség, szorongás oldása segítő beszélgetésekkel
 • A lakótársak konfliktusainak kezelése (szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás)
 • Kríziskezelés
 • A kliens érdekvédelme
 • Az egyéni gondozási terv elkészítése és a gondozás dokumentációja. (a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítása)
 • Közösségi programok szervezése, a közösségi együttélés támogatása. (segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését)
 • Biztosítja az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • Megteremti a hitélet gyakorlásának feltételeit

A bentlakásos intézménynek mindent meg kell tennie az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.

A mentális ellátás célja:

 • A bizalmatlanság oldása- okai: csalódott, zárkózott személyiség, önbizalom hiány, félelem hogy nem értik meg, a változás kényszere, szégyenérzet, az érzékszervek csökkent működése (félreértésre adhat okot).
 • A szorongás oldása- új helyzettől való, alaptalan félelem.
 • A függőség érzésének csökkentése- a szükséglethez mért gondozás.
 • Kóros öregségtudat leküzdése- Az életlehetőségek beszűkülnek, ez elégedetlenséghez vezet. A megmaradt képességeket sem használja ki.
 • Kóros betegségtudat- Bizonyos betegségek, bizonyos dolgok végzésében gátolják.
  Feladat, megtanítani a gondozottat az élet élvezetére, a megmaradt lehetőségek feltárására, kihasználására. Hasznos, értelmes tevékenységhez juttatás. Az izoláció csökkentése, a társas kapcsolatok szervezésével
 • A környezet ártalmainak a megelőzése- a változásokra való elő- és felkészítés pontos tájékoztatással. Időt kell hagyni az alkalmazkodáshoz.
  Intézményben a szobatársak egymásra hatásának megfigyelése. A negatív érzelmekre hajlók ne befolyásolják a társaik hangulatát, az uralkodók ne használják ki a többieket.
  Intézményben a megfelelő házirend szolgálja az együttélést. A szabadságot és önállóságot biztosítja és az emberi méltóságot, tiszteletben tartja. (A szociális tőrvény szabályozza a házirendek tartalmát, pl. eltávozás rendje, együttélés szabályai, látogatók fogadása, értékmegőrzés, alkoholfogyasztás.

A pszichés gondozás módszerei:

 1. Bánásmód– természetes viselkedés, segítőkészség, együttérzés.
  – kellő tisztelet – megszólításban
  – bizalom felkeltése – érdeklődés, odafigyelés, titoktartás.
 2. Az életkörülmények megismerése– anyagi helyzet
  – lakáskörülmények
  – étkezési szokások
  – higiénés körülmények
 3. Az életút megismerése– az egyéniség és az életút összefügg, és kölcsönösen alakítják egymást.
  Az életciklusok irányított beszélgetéssel (exploráció) ismerhető meg.
 4. A személyiség megismerése– Ismeretek, műveltség, tudás
  – testi adottságok, kézügyesség
  – érdeklődési kör, hobbi
  – érzelmi élete
  – társas érdeklődés (nyitott vagy zárt)